198
80
80
358
 
74
99
102
275
 
47
45
46
138
 
23
32
25
80
 
21
25
32
78
 
19
22
33
74
 
17
16
14
47
 
17
15
18
50
 
12
11
26
49
 
9
6
19
34
   

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 2 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 3 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 4 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 5 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 6 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 7 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 8 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 9 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 10 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 11 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 12 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 13 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 มกราคม 2557 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 มกราคม 2557
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กาฬสินธุ์ 2  vs  พัทลุง
ลานห้างโรบินสัน
08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สุรินทร์  vs  นราธิวาส
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
08:30 เบสบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 8  
จันทบุรี 2  vs  พิษณุโลก
ลานห้างโรบินสัน
08:30 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
08:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
กำแพงเพชร  vs  อ่างทอง
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย X  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สงขลา  vs  ลพบุรี
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 9  
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
ลานห้างโรบินสัน
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 6  
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
ลานห้างโรบินสัน
09:45 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สุพรรณบุรี  vs  ปัตตานี
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  
ชัยนาท 2  vs  กาฬสินธุ์
ลานห้างโรบินสัน
10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
ลานห้างโรบินสัน
10:30 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เพชรบูรณ์  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย X  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
11.00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 7  
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
11:30 เบสบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
12:30 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
12:50 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย Y  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
13:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
13:15 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
ตรัง  vs  สุโขทัย
ลานห้างโรบินสัน
14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง สาย X  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
อาคารศิลปอาชา
14:30 เบสบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 8  
เพชรบุรี 2  vs  มหาสารคาม
ลานห้างโรบินสัน
14:30 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
14:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมุทรสงคราม  vs  ชลบุรี
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 9  
สมุทรสงคราม  vs  กรุงเทพมหานคร 2
ลานห้างโรบินสัน
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย Y  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ชลบุรี  vs  ระยอง
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 9  
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
15:15 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
นราธิวาส  vs  สุรินทร์
อาคารศิลปอาชา
15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  
แม่ฮ่องสอน  vs  สุพรรณบุรี
ลานห้างโรบินสัน
16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  
มหาสารคาม 2  vs  กาฬสินธุ์
ลานห้างโรบินสัน
16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
16:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
ลานห้างโรบินสัน
16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
อาคารศิลปอาชา
17:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เพชรบุรี  vs  ลพบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
17:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
17:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 2  
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบูรณ์
ลานห้างโรบินสัน
17:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
17:45 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
อาคารศิลปอาชา
19:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
19:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ชัยภูมิ  vs  สระบุรี
อาคารศิลปอาชา