ว่ายน้ำ
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มกราคม 2557
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<
กีฬาฟุตบอล ทีมชาย เลือนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มาแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม 2557

                 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:45
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
รวม ว่ายน้ำ  22 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ว่ายน้ำ
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง