ตารางสรุปเหรียญรางวัลตามสังกัดที่แข่งขัน
 
   
 
สังกัด
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
4
6
12
22
1
4
8
13
1
-
-
1
-
1
1
2
รวม
6
11
21
38
 
     
 

หมายเหตุ :: กีฬาวูซูยุทธลีลา รายการยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง ชาย ครองเหรียญทองร่วมกัน

 
 
 
 
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Last Update : 4/2/2557 13:15:48