จังหวัด
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
ตรัง
4
6
12
22
สงขลา
1
4
8
13
นครนายก
1
-
-
1
นราธิวาส
-
1
1
2
รวม
6
11
21
38
 
     
 


::  หมายเหตุ : กีฬาวูซูยุทธลีลา รายการยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท Obstacles กีดขวาง ชาย ครองเหรียญทองร่วมกัน: 
 
 
Last Update : 4/2/2557 13:15:48